Gùi 1: 287 giáp Nhất, Thanh Xuân, Hà Nội

Gùi 2: 84 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hotline: 0989 20 30 30/ 0707 20 30 40

Fanpage: Trái cây Gùi

gggggg